Drivmedelstillägg 2018


Aktuellt DMT 2018

 

Januari            5,3%

Februari           6,0%